Nederlands Kampioenschap Dammen 2007 Soest
Home

Welkom 

Het kampioenschap vindt plaats van woensdag 28 maart tot en met vrijdag 6 april in Soest. Op deze site zijn alle uitslagen, partijen en technische verslagen van het toernooi te vinden.

De speellocatie is Stayokay Soest. Op zaterdag 31 maart, maandag 2 april en woensdag 4 april worden er twee ronden gespeeld, op de andere dagen één ronde. De winnaar en de nummer twee plaatsen zich voor het WK; dit zijn de organisatieplaats en de sponsorplaats. Als Kees Thijssen kampioen of tweede wordt plaatst nummer 3 zich voor het WK.

Tijdens het NK zal Kees Thijssen een dagelijkse column verzorgen over zijn belevenissen. 


Voorwoord van Harry Vredeveldt

Het Nederlands kampioenschap toch nog in de provincie Utrecht

Het organiseren van het Nederlands damkampioenschap leek drie maanden geleden helaas niet haalbaar voor de provincie Utrecht, omdat toen bleek dat onvoldoende sponsors bereid waren voor financiele dekking van de plannen te zorgen.

Gelukkig was damvereniging Soest en Baarn eind januari bereid de nek uit te steken en alles op alles te zetten om alsnog dit - voor dammers belangrijke - evenement naar centraal Nederland te halen.

Nadat ook de Koninklijke Nederlandse Dambond zich garant had gesteld voor de huisvesting van de spelers en de wedstrijdlocatie, ging een groep creatieve volhouders door met de voorbereidingen en vond voor elk probleem een oplossing.

Duidelijk werd dat dammen niet voor niets een denksport is, waarbij het geoefend denkver-mogen ook in andere situaties kan worden toegepast en leidt tot creatieve oplossingen: in de beperking leer je de meester kennen!

Het bestuur van de Utrechtse Provinciale Dambond is sponsors, de KNDB en DVSB dan ook dank verschuldigd voor hun durf en inzet. De UPDB vertrouwt erop, dat ook de 14 spelers hier iets van mee zullen krijgen en eveneens alles op alles zullen zetten om er een boeiend spektakel van te maken.

De nummers 1 en 2 van dit kampioenscahp plaatsen zich voor deelname aan het wereld-kampioenschap, dat medio mei in Hardenberg van start zal gaan; ook dit kan een extra stimulans zijn voor de spelers en een mooie voorbereiding.

Ik wens, namens de UPDB, spelers en onze damvrienden die meewerkten aan de voorbereiding van dit kampioenschap, veel sportief genoegen en succes toe!

Harry Vredeveldt,
voorzitter Utrechtse Provinciale Dambond